Queens Sr Sec School
Haldwani

Edunext ERP Login

Toppers XII

Toppers XII


2020-21

SCIENCE

 • Jhanhvi Chufal

  95.4%

 • Pawan Bhatt

  95.4%

 • Ankit Adhikari

  94%

 • Deepak Chandola

  92.8%

 • Hardik Kumar

  91.2%

 

COMMERCE

 • Akshansh Thakur

  93.4%

 • Piyush Agrawal

  91.2%

 

2019-20

SCIENCE

 • Harshvardhan Joshi

  91%

 • Pankaj Singh

  89%

 • Lata Koranga

  88%

 

COMMERCE

 • Yash kesherwani

  87%

 • Mayank Durgapal

  84%